Podmínky přepravy

Všeobecné zasilatelské podmínky společnosti Euroexpres Czech s.r.o.

 

Základní informace

 

 • Přepravní časy, termíny nakládky a vykládky zejména u sběrné služby jsou pouze orientační, nikoliv garantované, není-li přeprava dohodnuta jinak.
 • V objednávce musí být správně deklarovány rozměry a charakter zboží. Při zjištění větších rozměrů zásilky dopravcem Vám může být doúčtován rozdíl mezi jednotlivými váhovými kategoriemi. Podrobnější informace  ZDE.
 • Údaje jako jsou kontaktní osoby či jejich telefony musí být pravdivé. V případě nepravdivých či mylných informací nemusí být zásilka doručena a mohou Vám být účtovány vícenáklady za opakované doručení, marný nájezd a podobně.
 • Zásilka musí být správně zabalená a balení musí odpovídat charakteru zásilky. Podrobnější informace  ZDE.
 • V případě, kdy nebude možné zásilku doručit (nezaplacení cla příjemcem, zákaz dovozu daného zboží, uvedení špatné adresy příjemce, uvedení špatného kontaktu na příjemce, odmítnutí převzetí zásilky příjemcem apod.), budou vícenáklady na vrácení zásilky účtovány objednateli.
 • U hodnotnějších zásilek je vhodné zvážit jejich připojištění.
 • Spedice musí být předem informována např. o nutnosti vozidla s hydraulickým čelem, povolení vjezdu do areálu k nakládce/vykládce, křehkém zboží, speciální manipulaci se zbožím, nestohovatelnosti a dalších důležitých informacích k bezproblémovému zajištění přepravy.
 • Seznam zboží, které je z přepravy vyloučeno – a které naše společnost nezajišťuje naleznete ZDE.
 • PŘI PŘEVZETÍ SI ZÁSILKU ŘÁDNĚ ZKONTROLUJTE!
  V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ (byť jen poškozeného obalu) JE NUTNÉ SEPSAT VÝHRADU NA DORUČOVACÍM PROTOKOLU A NÁSLEDNĚ POŘÍDIT FOTODOKUMENTACI.
  Reklamaci u naší se společnosti je nutné podat nejpozději následující pracovní den po doručení, a to písemnou formou na euroexpres@euroexpresczech.cz, případně telefonicky na  tel. č. +420 777 918 320 nebo +420 733 181 004. Podrobnější informace  ZDE.
 • Informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete ZDE.